skip to Main Content

Bij de pogingen om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren wordt momenteel getracht bestaande technieken en kennis te verbeteren, wat leidt tot oplossingen van tijdelijke aard en een enorme kapitaalsvernietiging. Om tot een definitieve oplossing te komen moeten wij het oude denken vergeten en nieuw leren denken om de perfect storm te creƫren.

Afvang van CO2 en deze opslaan in oude gasvelden in zee lijkt mooi, maar is slechts beperkt mogelijk, is uitermate kostbaar, de gevolgen voor de natuur zijn onbekend, de CO2 bevindt zich nog steeds op de aarde en er wordt nog steeds CO2 geproduceerd.

Biomassa kent een laag rendement, ontgint de natuur, is onvoldoende voorhanden om de wereldwijde energiebehoefte te dekken en kent in de hele keten CO2 uitstoot. Synthetische brandstoffen zijn giftig, duur in productie en bij de productie is er CO2 uitstoot. Ammoniak, mierenzuur en andere aangedragen mogelijkheden blijken ofwel giftig, dan wel in de keten schadelijke emissies te veroorzaken.

Batterijen kunnen maar een geringe hoeveelheid elektriciteit opslaan, kennen een beperkte levensduur, tasten het milieu aan bij productie en sloop en de basismaterialen zijn schaars en geografisch heel beperkt vindbaar.

Oplossing Waterstof B

Zon- en windenergie en het elektrificeren van de economie en samenleving is tot nu toe het enige alternatief dat daadwerkelijk een oplossing kan geven. Maar dan moet er wel een distributienetwerk ontstaan die dat kan verwerken, los van de vraag in hoeverre deze energie opwekking kan voorzien in de wereldwijde energievraag. Daarnaast is de wisselende opbrengst een probleem zolang grootschalige opslag van elektriciteit niet is gewaarborgd.

De toepassing van waterstof in combinatie van zon- en windenergie is de enige toekomstbestendige mogelijkheid om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Maar dan moet waterstofgas wel goed handelbaar en veilig zijn en overal voor toepasbaar zijn (denk b.v. aan de luchtvaart). En dat is waterstofgas door de noodzakelijke hoge druk en brand- en ontploffingsgevaar niet.

H2Fuel wordt door de wetenschap benoemd als een doorbraaktechnologie en de sleutel op de deur naar de waterstofeconomie. Waterstof zonder de nadelen en gevaren van waterstofgas. In combinatie met zon- en windenergie de definitieve oplossing. Wereldwijd te produceren, op te slaan, te vervoeren en te consumeren. Zonder enige schadelijke uitstoot. En snel implementeerbaar waardoor de noodzakelijke energietransitie veel sneller, simpeler en goedkoper kan plaatsvinden en nu bij algemene toepassing de klimaatdoelstellingen ruim gehaald gaan worden.

Back To Top