skip to Main Content

Samenleving

Het is onzinnig om te veronderstellen dat de energievraag van de samenleving in de toekomst zal gaan afnemen. De wereldbevolking…

Economie

Door de energietransitie en de maatregelen voor het halen van de klimaatdoelstellingen zal de economie veranderen. De Overheid zal inkomsten…

Hitte

Industrien die in hun productieproces hoge temperatuur nodig hebben, zoals b.v. de staal-, chemische- en kunstmestindustrie zijn nu voornamelijk afhankelijk…

Verwarming

Verwarming wordt nu nog meestal verkregen door het verstoken van gas, kolen of hout. Dit is nu gebruikelijk in huishoudelijk…

Generatoren

De markt van generatoren is wereldwijd immens. Generatoren voor schepen, de bouw, de noodvoorzieningen, de defensie, de elektriciteitsvoorziening in gebieden…

Scheepvaart

De scheepvaart, zowel binnenvaart als zeevaart, kent een enorme uitstoot van CO2, zowel in de vaart als aangemeerd. Hierin ligt…

Luchtvaart

De luchtvaart leek, alhoewel sterk vervuilend, tot voor kort buiten schot te blijven bij de strijd tegen CO2 uitstoot. Hoewel…

Automotive

Een gemiddelde middenklas auto rijdt ca. 110 KM op 1 KG waterstofgas onder hoge druk. Normaal gesproken  heeft deze auto…

Back To Top