skip to Main Content

Een gemiddelde middenklas auto rijdt ca. 110 KM op 1 KG waterstofgas onder hoge druk. Normaal gesproken  heeft deze auto een druktank waarin 5 KG waterstofgas is samengeperst.

Dit betekent dat deze auto ongeveer 550 KM op 1 tank kan rijden, wat echter in de praktijk minder is door het energieverlies voor de instandhouding van de compressie. Dit is tevens de rede dat de tankinhoud in geparkeerde stand afneemt.

Dezelfde auto rijdt op 5 KG waterstof opgeslagen in H2Fuel korrels 1200 KM + aangezien niet alleen de waterstof uit de korrels vrijkomt, maar ook nog eens eenzelfde hoeveelheid waterstof uit het water wordt vrijgegeven, dus de consument de beschikking krijgt over 10 KG waterstof en geen verlies kent van energie voor de instandhouding van de compressie.

De infrastructuur voor het tanken van waterstofgas onder hoge druk moet wereldwijd nog aangelegd worden (op een enkele na) en vraagt zeer specifieke en kostbare voorzieningen alsmede een inefficiënte bevoorrading met drukbestendige tankauto’s. Gezien het veiligheidsaspect van hoge druk en ontploffingsgevaar zullen deze tankstations niet binnen leefomgevingen gerealiseerd worden en zullen aan sterke regulering onderhevig zijn.

Ieder bestaand tankstation kan ingezet worden voor de levering van H2Fuel aangezien het veiligheidsaspect niet speelt, er geen hoge druk nodig is en de bevoorrading gewoon op de vrachtwagen per container kan geschieden, welke vrachtwagen op de terugweg een andere container met spent fuel meeneemt voor regeneratie. Drinkwater wordt gefilterd tot ultra puur water en alles tegen een fractie van de kosten van de bouw van een hogedrukstation.

De automotive industrie zal pas massaal omschakelen op waterstof als er wereldwijd voldoende tankstations voor de consument zullen bestaan. Dit kan nog decennia duren en de exploitanten van hogedrukstations zullen tot dat moment een verliesgevende en kostbare exploitatie moeten ondergaan, wat de bouw niet stimuleert waardoor de vertraging nog verder oploopt. Tot die tijd zullen batterijen worden ingezet, die een footprint hebben gelijk aan 80.000 KM fossiel rijden: in de gemiddelde levensduur van een elektrische auto worden 2 accupakketten versleten, c.q. een footprint van 160.000 KM fossiel rijden.

Deze kip en ei situatie kan onmiddellijk met H2Fuel worden doorbroken door bestaande tankstations mede geschikt te maken voor de levering van H2Fuel wat een implementatie in de automotive vele jaren zal versnellen. Zeker zwaar vervoer zal hier snel op anticiperen.

Back To Top