skip to Main Content

Door de energietransitie en de maatregelen voor het halen van de klimaatdoelstellingen zal de economie veranderen. De Overheid zal inkomsten uit accijnzen op fossiele brandstoffen gaan ontberen, het elektrificeren van de economie en maatschappij zal een grote impact hebben, infrastructuren zullen aangepast moeten worden, nieuwe wetgeving zal bepalend worden, opleidingen en kunde zullen worden aangepast en ga zo maar even door.

Bij dit alles kan H2Fuel een bepalende rol spelen aangezien H2Fuel toepasbaar is in alle sectoren van de economie en samenleving. H2Fuel is de sleutel op de deur van de waterstofeconomie die gaat komen. En de gehele Nederlandse economie en Overheid kan daarvan profiteren aangezien het een Nederlandse vinding is die strategisch wereldwijd is gepatenteerd en dus ook wereldwijd geëxploiteerd kan worden.

Back To Top