skip to Main Content

De luchtvaart leek, alhoewel sterk vervuilend, tot voor kort buiten schot te blijven bij de strijd tegen CO2 uitstoot. Hoewel er heel beperkt wordt geëxperimenteerd met kerosine aangevuld met natuurlijke vetten (KLM) is dit geen oplossing, aangezien er bij grootschalig gebruik er wereldwijd onvoldoende grondstoffen aanwezig zijn en de uitstoot van CO2 minder is maar nog steeds aanwezig is. Alternatieven als batterijen zijn te zwaar en waterstofgas onder hoge druk is een te risicovolle factor.

De techniek van vliegtuigen vragen steeds meer elektriciteit. De APU’s (generatoren) die nu gevoed worden door kerosine hebben een laag rendement en leveren te weinig stroom. Door deze APU’s te vervangen door generatoren op basis van H2Fuel kunnen deze nu zoveel stroom opwekken, dat zelfs de zware hydraulische systemen in een vliegtuig vervangen kunnen worden door elektrische systemen, wat 32% op het gewicht van een vliegtuig scheelt (Airbus).

Ook is het met deze techniek mogelijk de motoren te voeden met waterstof als brandstof of te elektrificeren wat gelijk een groot deel van de geluidsoverlast oplost. Aangezien in het proces van het vrijmaken van de waterstof ook warmte vrijkomt, kan deze aangewend worden voor de verwarming en de AC.

Back To Top