skip to Main Content

Tot op heden is men er niet in geslaagd grootschalig elektriciteit op een efficiënte manier op te slaan. Tot op heden gebeurt dat met containergrote batterijen, die niet alleen een enorme footprint achterlaten, maar ook een heel beperkte opslagcapaciteit hebben. De duurzaam opgewekte elektriciteit met wind en zon is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en daardoor instabiel. Opslag in waterstof is de oplossing, mits dit waterstofgas handelbaar en beheersbaar is. Denk daarbij aan de obstakels zoals volume, druk, koeling, vervoer en veiligheid.

Bij de productie van H2Fuel is elektrische energie nodig. Deze elektriciteit wordt in feite omgezet in gebonden waterstof waardoor het onder atmosferische omstandigheden in korrels bewaard kan worden. Is er vraag naar (extra) elektriciteit kan de waterstof uit de korrels en de extra waterstof uit het water worden vrijgegeven en met een brandstofcel worden omgezet naar elektriciteit, zonder enige vorm van schadelijke uitstoot.

Back To Top