skip to Main Content

Het is onzinnig om te veronderstellen dat de energievraag van de samenleving in de toekomst zal gaan afnemen. De wereldbevolking neemt ieder jaar in omvang toe, onderontwikkelde gebieden komen tot wasdom en de menselijke instelling vraagt altijd om meer. Dit geeft los van alle ecologische, economische en geopolitieke gevolgen zorgen voor de voedselvoorziening en de vraag of wij in staat zullen zijn om in de toekomstige energievraag te voorzien.  Waar het continueren van het gebruik van kolen, olie en gas desastreuze gevolgen kent is waterstof, in al haar oneindigheid, het enige alternatief. Wereldwijd zou de productie en de consumptie kunnen plaatsvinden, bij voorkeur volgens dezelfde standaard zodat uitwisseling in product en verbruik overeenkomen.

Ook hierin kan H2Fuel het verschil maken. Een hoge efficiency (dubbele opbrengst), veilig, droog onbeperkt houdbaar, makkelijk transporteerbaar, atmosferische omstandigheden, circulair, inzetbaar in alle sectoren van de economie en samenleving, statisch en mobiel te gebruiken, wereldwijd te produceren en te vervoeren, bij productie, opslag, vervoer en verbruik geen enkele schadelijke uitstoot. Natuurlijke grondstoffen met onbeperkte aanwezigheid. Een snelle implementatietijd. H2Fuel heeft door al deze eigenschappen wereldwijd de potentie om de gewenste standaard te worden.

Back To Top