skip to Main Content

De scheepvaart, zowel binnenvaart als zeevaart, kent een enorme uitstoot van CO2, zowel in de vaart als aangemeerd. Hierin ligt de rede dat op relatief korte termijn strenge maatregelen gaan gelden om die uitstoot terug te dringen, o.a. door het zwavelpercentage in de brandstof sterk terug te brengen of scrubbers te plaatsen voor de gedeeltelijke afvang van CO2. Dit heeft een kostenverhogend effect die zowel de reder als de belader zal dwingen de vrachtkosten te verhogen, met alle daaruit voortvloeiende kettingreacties. En dan zijn de schepen nog steeds niet vrij van CO2 uitstoot. Alleen Nederland kent al 90.000 geregistreerde binnenvaartschepen die aangepast moeten worden.

Elektrisering van de aandrijvingen en generatoren op basis van H2Fuel geeft wel een definitieve oplossing waarbij alle schadelijke uitstoot zoals CO2 uitgebannen wordt. Het schip tankt H2Fuel korrels, filtert ultra puur water uit het omgevingswater en lost de spent fuel als ze is aangemeerd in binnenvaarttankers voor regeneratie. Bij hele zware motoren is het ook mogelijk de waterstof rechtstreeks in licht gemodificeerde motoren in te spuiten als brandstof waardoor het gebruik van een brandstofcel vermeden kan worden.

Back To Top