skip to Main Content
Update Voor 2020

Update voor 2020

Op 24 maart jl. is er op initiatief van een aantal stakeholders, betrokken bij de duurzame energietransitie in Nederland, door de Stichting SCO een consortium opgericht voor de verdere ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van de H2Fuel techniek in de economie en samenleving. De deelnemers aan dit consortium zijn er van overtuigd dat deze circulaire brandstof een belangrijke rol gaat spelen bij de wereldwijde energietransitie en daadwerkelijk de sleutel is op de deur naar de waterstofeconomie. De TU Delft en de UvA begeleiden in opdracht van het consortium de verdere wetenschappelijke aspecten. De huidige participanten in het consortium zijn vooraanstaande partijen in hun sector zoals o.a. de Rabo Bank Nederland, Eneco, Heerema, APG, Havenbedrijf Amsterdam, TU Delft, UvA,  River Maas, RVO (overheid), MVO NL (overheid), Teso, etc. De Stichting SCO geeft richting aan dit consortium en inviteert bedrijven, instellingen en overheden om deel te nemen in dit initiatief. U kunt gaan naar de website van het consortium www.solidhydroregen.com voor verdere informatie.

Back To Top