skip to Main Content
Bedreiging door fossiele brandstoffen

De wereld staat aan de vooravond van een overweldigende inspanning als antwoord op de grootste dreiging in haar bestaan: het terugdringen van de opwarming van de aarde en de daartoe noodzakelijke energietransitie.

De door menselijk handelen veroorzaakte uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas wordt door de wetenschap gezien als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde en de achteruitgang van de luchtkwaliteit. Ondanks de aangetoonde gevaren van het gebruik van fossiele brandstoffen neemt de consumptie hiervan jaar op jaar wereldwijd verder toe als gevolg van de energievraag van de economie en samenleving gevoed door toenemende welvaart.

De zeespiegel stijgt, gletsjers en ijskappen in Groenland en Antartica smelten, het zee-ijs op de Noordpool verdwijnt in een snel tempo, de permanent bevroren bodem van het gebied rond de Noordpool dooit.

Extreme weersomstandigheden nemen wereldwijd in een snel tempo toe met als gevolg heftige regenval en overstromingen of juist intense droogte, verwoestende stormen zijn in omvang en aantal enorm toegenomen, hittegolven teisteren onverwachte gebieden en de gemiddelde temperatuur op aarde blijft stijgen.

Smeltentde ijskap
Energietransitie en waterstof

Er moet wereldwijd iets ingrijpends gebeuren anders komen wij er op een slechte dag achter dat wij te laat zijn en hebben gefaald. Willen wij af van het gebruik van fossiele brandstoffen en de verwoestende gevolgen daarvan zullen wij een alternatief moeten vinden voor onze energiebehoefte. En dat alternatief is er.

De natuur heeft ons meerdere energiebronnen gegeven, zowel schadelijke als kolen, gas en olie en schone als wind en zon. Maar er is er nog een. Waterstof. Oneindig en wereldwijd aanwezig, een enorme energiedrager, overal te produceren en bij consumptie geen enkele schadelijke uitstoot. Het preferente alternatief voor fossiele brandstoffen en in alle sectoren van de economie en samenleving inzetbaar.

Back To Top