skip to Main Content
Waterstof

Waterstof is wereldwijd oneindig aanwezig, is een enorme energiedrager, kent bij consumptie geen enkele schadelijke uitstoot, is wereldwijd te produceren en inzetbaar in alle sectoren van de economie en samenleving, waardoor een preferent alternatief voor fossiele brandstoffen.

Waterstof kan worden aangewend bij de productie van intense hitte, beheersbare warmte, opwekking van elektriciteit en de opslag en vrijgave van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Waterstof kent naast al deze voordelen ook nadelen die tot nu toe grootschalige inzetbaarheid in de weg staan. Zo is waterstof altijd gebonden aan een andere stof – denk bij voorbeeld aan water: H2O (waterstof en zuurstof) – en komt waterstof vrij van de andere stof dan neemt het 900x in volume toe, verandert het in waterstofgas wat in tegenstelling tot waterstof brand- en ontplofbaar is. Daarnaast is het de lichtste stof ter wereld.

Om deze nadelen beheersbaar te maken moet het waterstofgas onder zeer hoge druk worden gebracht of enorm gekoeld worden. Dit vraagt om dure technieken en speciale installaties bij productie (elektrolyse), vervoer, distributie en consumptie. Gezien de gevaren verbonden aan waterstofgas is het de vraag in hoeverre toekomstige wetgeving gebruik zal gaan beperken.

Zouden deze bezwaren opgelost worden, dan wordt waterstof goed hanteerbaar en economisch aantrekkelijker. Met als gevolg dat de waterstof economie van start kan gaan en de energietransitie en de klimaatdoelstellingen sneller en goedkoper kunnen worden gerealiseerd.

En de oplossing is er nu : het heet H2Fuel.

Back To Top