skip to Main Content

Gegeven:

  • Het poeder is natriumboorhydride (NaBH4);
  • Natriumboorhydride bevat per molecuul 4 waterstofatomen (4H);
  • Water (H2O) bevat per 2 moleculen ook 4 waterstofatomen (2H2);
  • Ultra puur water is water waaruit alle verstorende elementen zijn gefilterd;
  • Een deel van het benodigde water komt uit de brandstofcel en wordt gefilterd;
  • Alle basisstoffen en filterinstallaties zijn commercieel verkrijgbaar;
  • 1 m3 poeder bevat 9 MWh aan energie.

Uitpakproces

In een mengkamer wordt natriumboorhydride gebracht, deels aangelengd met ultra puur water om het pompbaar te maken. Daarnaast wordt er in deze mengkamer extra licht verzuurd ultra puur water ingebracht. In plaats van verzuring kan ook gebruik worden gemaakt van een katalysator, afhankelijk van de gebruikseisen. Bij de samenkomst van deze ingrediënten vindt er een natuurlijke en exotherme reactie plaats, waarbij uit de natriumboorhydride (NaBH4) de 4 waterstofatomen zich afsplitsen en er waterstofgas (4H) en de natriumboorverbinding (NaB) overblijft.

Bij deze reactie komt zoveel energie vrij, dat het water zich splitst in waterstofgas (bij 2 moleculen 4H) en zuurstof (per 2 moleculen 2O). De vrijgekomen zuurstof bindt zich dan aan de natriumboorverbinding waardoor natriumbooroxide (NaBO2) ontstaat en 4H waterstofgas. In de totale reactie komt er uit de natriumboorhydride per molecuul dus 4 waterstofatomen (4H) vrij en uit het water per 2 moleculen ook 4 waterstofatomen (4H) c.q. een totaal opbrengst van 8 waterstofatomen (8H) en een reactiewarmte van 30MJ dat afgekoeld wordt tot 90*C.

NaBH4 + 2H2O ——-> NaBO2 + H2O + 8H + 90*C warmte.

De vrijgekomen waterstof is nu waterstofgas geworden en kan gebruikt worden als directe energiebron, met behulp van een brandstofcel voor de opwekking van elektriciteit en naast het gebruik van de reactiewarmte met een katalysator worden omgezet in warmte.

Inpakproces

De reststoffen, bestaande uit natriumbooroxide (Borax) en water worden uit de mengkamer gevoerd, waarna een deel van het water wordt verdampt. De zuurstof welke gebonden is aan de natriumboorverbinding wordt verwijderd en hieraan wordt weer waterstof (4H) geplakt waardoor er weer natriumboorhydride (NaBH4) ontstaat en het proces zich herhaalt.

De waterstof welke hiervoor benodigd is wordt verkregen door het uitpakproces 2x naast elkaar te laten draaien, het interne proces en het externe proces. Beide processen hebben duurzame elektrische energie nodig. Verder is gebleken dat de uitkomst van het uitpakproces een opbrengst van 8H is.

Het interne proces produceert deze 8H en splitst deze in 2x 4H: 4H voor de vorming van natriumboorhydride (NaBH4) voor de herhaling van haar eigen proces en 4H voor de aanmaak van natriumboorhydride (NaBH4) in het externe proces dat voor de consumptie van de markt is bestemd. Daar wordt de 4H welke gebonden is aan de natriumboorverbinding door de splitsing van het water weer omgezet naar 8H (uitpakproces).

Circulaire productie van waterstof

Back To Top