skip to Main Content
Introductie H2FUEL

H2Fuel is een gepatenteerde techniek voor de productie, opslag en vrijgave van waterstof. De productie behoeft geen elektrolyse, de opslag vindt onder atmosferische omstandigheden plaats in een poeder en de vrijgave gebeurt zonder toegevoegde energie met heel schoon water, waarbij niet alleen de in het poeder opgeslagen waterstof voor 100% vrijkomt, maar als bonus ook eenzelfde hoeveelheid waterstof uit het water.

In droge poedervorm kan de waterstof oneindig bewaard worden, is energetisch het hoogst haalbare, heeft geen veiligheidsrisico’s en kent tijdens het hele proces van productie tot en met consumptie geen enkele schadelijke uitstoot. Na afgifte van de waterstof kunnen de reststoffen geregenereerd worden tot poeder met daarin opgeslagen waterstof: dit maakt H2Fuel de eerste circulaire brandstof. H2Fuel is inzetbaar in alle sectoren van de economie en samenleving en daarmee verreweg het preferente alternatief voor fossiele brandstoffen of andere duurzame alternatieven.

Unknown

Back To Top